Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Розуменко, А. О.  Історичні задачі з математики як засіб пізнавальної мотивації студентів [Текст] / А. О. Розуменко, В. Ф. Власенко, А. М. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 101–103.

2014 рік

  • Власенко, В. Ф.  Вибрані питання теми "числові ряди" при диференційованому навчанні майбутніх учителів математики [Текст] / В. Ф. Власенко, А. М. Розуменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 60–71.

2011 рік

  • Власенко, В. Ф.  Підсумовування розбавлення ряду ... матричними методами [Текст] / В. Ф. Власенко, А. М. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 86.

2009 рік

  • Власенко, В. Ф.  Один клас методів Вороного-Нерлунда [Текст] / В. Ф. Власенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 1112.

2008 рік

  • Власенко, В. Ф.  Додатні методи Ріса [Текст] / В. Ф. Власенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С .Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 1415.

2006 рік

  • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. : у 2-х ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. О. Одінцова, О. В. Семеніхіна. – Суми : Університетська книга, 2006. – 614 с. 

2003 рік

  • Вища математика [Текст] .Ч. 2 : навч. посібник для студ. нематематичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ, 2003. – 390 с. 

 

2000 рік

  • Рабець, К. В.  Дослідження одного функціонального рівня [Текст] / К. В. Рабець, В. Ф. Власенко // У світі математики. – 2000. – Т. 6, вип. 4. – С. 40–42.