Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Ратов, А. М.  Теорія та методика лижного спорту [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів напрямків підготовки "Фізичне виховання", "Спорт" і "Здоров'я людини" / А. М. Ратов, В. В. Ворона ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 186 с.

2013 рік

  • Ворона, В. В.  Особливості прояву оздоровчого ефекту від використання засобів лижної підготовки [Текст] / В. В. Ворона, А. М. Ратов, О. А. Ушкаленко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури, Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 49–52.

2012 рік

  • Ворона, В.  Оцінка стану здоров'я підлітків на сучасному етапі розвитку суспільства в Україні [Текст] / В. Ворона, А. Ратов // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 174.
  • Ворона, В. В.  Формування творчої активності студентів в процесі їх професійної діяльності [Текст] / В. В. Ворона // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 119–120.

2011 рік

  • Ворона, В. В.  Врахування вікових анатомо-фізіологічних особливостей дітей середнього шкільного віку при плануванні занять з лижної підготовки [Текст] / В. В. Ворона, А. М. Ратов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 45–48.

2010 рік

  • Ворона, В. В.  Мотивація школярів 5–9 класів до занять фізичною культурою в зимовий період [Текст] / В. В. Ворона // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 8. – С. 13–16.
  • Ворона, В. В.  Характеристика засобів лижної підготовки й особливості їх використання на уроках фізичної культури в школі [Текст] / В. В. Ворона // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 147–154.

2009 рік

  • Ратов, А. М.  Моделювання та корекція тренувального процесу біатлоністок з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей організму [Текст] / А. М. Ратов, В. В. Ворона // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 257–258.