Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Воропаєв, Д. С.  Заходи оптимізації психофізичного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 392–402.

2012 рік

  • Воропаєв, Д. С.  Провідні показники варіабельності ритму серця підлітків як складові вегетативного компоненту психофізіологічного стану [Текст] / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – №2 (20). – С. 3–10.
  • Воропаєв, Д. С.  Методика оцінювання психофізіологічного стану підлітків загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : методичні рекомендації / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова, М. Ю. Антомонов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 27 с.

2010 рік

  • Воропаєв, Д. С.  Динаміка показників пізнавальної діяльності та показників варіабельності серцевого ритму у осіб 14–16 років [Текст] / Д. С. Воропаєв, Р. В. Замятіна // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 83–89.