Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Востоцька, І. Ф.  Фактори, що сприяють підвищенню активності студентів на заняттях з фізичного виховання [Текст] / І. Ф. Востоцька // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 194.

2011 рік

  • Востоцька, І. Ф.  Покращення емоційного стану студентів Інституту педагогіки та психології [СумДПУ ім. А. С. Макаренка] засобами фізичного виховання [Текст] / І. Ф. Востоцька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 184–185.

2009 рік

  • Стасюк, Р. М.  Рухливі ігри та естафети з видів спорту [Текст] : метод. рекомендації для студ. пед. ун-тів з фіз. виховання / Р. М. Стасюк, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2009. – 75 с. 
  • Востоцька, І. Ф.  Ставлення студентів факультету педагогіки та практичної психології до викладання предмета фізичне виховання [Текст] / І. Ф. Востоцька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 269.

2008 рік

  • Востоцька, І. Ф.  Авторитет учителя [Текст] / І. Ф. Востоцька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І .Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 292–293.

2007 рік

  • Востоцька, І. Ф.  Психофізичний фактор на заняттях з фізичного виховання [Текст] / І. Ф. Востоцька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 304–305.
  • Сидоренко, О. Р.  Рухливі ігри в історії та культурі українського народу [Текст] / О. Р. Сидоренко, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 335–340.

2006 рік

  • Востоцька, І.  Аналіз захворювань студентів спеціальної медичної групи [Текст] / І. Востоцька, І. Осіпова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2006. – № 3. – С. 74–76.

2004 рік

  • Казки та ігри у розвитку дитини [Текст] : метод. посібник / О. Р. Сидоренко, А. І. Шматкова, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 79 с.