Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Вовк, О. В.  Шовінізм під інтернаціональними гаслами: характер і причини антиукраїнської політики більшовиків наприкінці 1910-х - на початку 1920-х рр. [Текст] / О. В. Вовк // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 14–17.

2013 рік

  • Вовк, О. В.  Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства [Текст] / О. В. Вовк // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 79–82.
  • Вовк, О. В.  Етногенез та етнічна історія українців [Текст] : навчальний посібник / О. В. Вовк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. історії України. – Суми : [ФОП Наталуха А. С.], 2013. – 104 с.

2012 рік

  • Вовк, О. В.  Антибільшовицькі настрої селянства Сумщини наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. В. Вовк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 55.

2011 рік

  • Вовк, О. В.  Більшовицьке чиновництво в українському селі наприкінці 10-х – на початку 20-х років ХХ століття [Текст] / О. В. Вовк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 54–55.
  • Вовк, О. В.  Репресії проти працівників освіти на Сумщині в 20-х роках ХХ століття [Текст] / О. В. Вовк // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 6–10.

2009 рік

  • Вовк, О. В.  Більшовицька окупація і терор проти селянства Сумщини на початку 20-х років ХХ століття [Текст] / О. В. Вовк // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [ред. кол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 18–23.
  • Вовк, О. В.  Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х – на початку 30-х років XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / О. В. Вовк ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 19 с. 

2005 рік

  • Вовк, О. В.  Селянство Роменщини в опорі примусовій радянізації наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. В. Вовк // Сумський історико-архівний журнал : збірник наукових праць / СумДУ ; Держ. архів Сумської області ; [редкол.: А. В. Васильєв, В. М. Власенко, М. І. Волков та ін.]. – Суми : СумДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 96-100 ; Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Упр. освіти і науки Сумськ. обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 68–73.