Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2010 рік

  • Мороз, І. О.  Молекулярна фізика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз, О. В. Яременко. – Суми : МакДен, 2010. – 373 с. 

2009 рік

  • Яременко, О. В.  Інтеграція фізико-математичних наук в умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] / О. В. Яременко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 186-187.
  • Яременко, О. В.  Роль аналогій при вивченні фізики студентами непрофільних спеціальностей [Текст] / О. В. Яременко, Л. О. Яременко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова : Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 187.

2008 рік

  • Яременко, О. В.  Навчально-методичний посібник з курсу молекуляронї фізики [Текст] / О. В. Яременко, Л. О. Яременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 4.

2007 рік

  • Мороз, І. О.  Основи молекулярної фізики [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. та класичних ун-тів / І. О. Мороз, О. В. Яременко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 264 с.