Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Ярош, Н. В.  Факультативи як позаурочна навчальна форма шкільної суспільствознавчої освіти в Україні у 60–70-х рр. ХХ ст. [Текст] / Н. В. Ярош // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 223–225.

2013 рік

  • Ярош, Н. В.  Оновлення змісту та структури суспільствознавчої освіти [Текст] : (70–80-ті рр. ХХ ст.) / Н. В. Ярош // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [ред. кол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 111-114.

2012 рік

  • Ярош, Н.  Передумови запровадження шкільного курсу суспільствознавства (50-ті – початок 60-х рр. XX ст.) [Текст] / Н. Ярош // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 156–158.

2010 рік

  • Ярош, Н. В.  Використання навчальних телевізійних передач у процесі викладання суспільствознавства у загальноосвітніх школах України (70-ті роки ХХ ст.) [Текст] / Н. В. Ярош // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 80-86.