Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

 

2016 рік

  • Ємяшева, М. Ю.  Теоретичний аналіз психологічних умов формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда [Текст] / М. Ю. Ємяшева // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 332–335.

2015 рік

  • Кравченко, А. І.  Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Педагогічна освіта", спец. 6.010105 "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська-Любченко, М. Ю. Ємяшева ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 278 с. 
  • Ємяшева, М. Ю.  Психологічні основи комунікативної компетентності в корекційно-логопедичній роботі [Текст] / М. Ю. Ємяшева // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 180–182.

2013 рік

  • Кравченко, А. І.  Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Педагогічна освіта", спеціальності 6.010105 "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська, М. Ю. Ємяшева ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 278 с. 

2009 рік

  • Бесараб, М. Ю.  Застосування казкотерапії як методу психокорекції [Текст] / М. Ю. Бесараб // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [редкол. : Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 13–19.
  • Бесараб, М. Ю.  Особливості екологічної свідомості студентів логопедів [Текст] : [особливості екологічної свідомості студентів-логопедів ІФК СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / М. Ю. Бесараб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 108–113.
  • Бесараб, М. Ю.  Психологічні особливості навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / М. Ю. Бесараб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 227–228.

2008 рік

  • Лянной, М. О.  Оздоровчо-профілактична спрямованість фізичного виховання студентської молоді [Текст] / М. О. Лянной, М. Ю. Бесараб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 370–376.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка