Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Єременко, О.  Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка [Текст] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 2–5.

2013 рік

 • Єременко, О.  Вивчаємо роман "Диво" Павла Загребельного [Текст] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 35–37.
 • Єременко, О.  Не відболить : чорнобильська нота української поезії [Текст] : [тематичний діалог про поетику] / О. Єременко, І. Гавриленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 2–3.
 • Єременко, О.  Симпозіум україністів у Чехії [Текст] : [VI Оломоуцький симпозіум україністів] / О. Єременко, Н. Зубець, В. Кравченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22/24. – С. 63–65.

2012 рік

 • Єременко, О.  З відстані болю: до пломінця Чорнобильської свічі [Текст] : художньо-літературний диптих / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 8–11.
 • Єременко, О.  Трагедія землі – часу – людини: синівський гріх і материнська покута [Текст] : (за романом "Єрусалим" на горах Р. Федорів) / О. Єременко, А. Сафонова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 4–5.
 • Єременко, О. Р.  Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича [Текст] / О. Р. Єременко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 16.
 • Єременко, О.  Українці на чужині: варіативність буття [Текст] : за романом "Мальви" Р. Іваничука / О. Єременко, О. Баранова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 5. – С. 2–4.
 • Єременко, О. Р.  Художнє обличчя минулого в сучасній історичній романістиці (На шляху літературознавчого аналізу текстів) [Текст] : навчально-методичний посібник. [Ч. 1] / О. Р. Єременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 258 с. – [Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-5231 від 17.04.2011 р.].

2011 рік

 • Єременко, О. Р.  Вивчення доби романтизму в школі [Текст] / О. Р. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 19.
 • Єременко, О.  Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка [Текст] / О. Єременко, В. Кравченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 2. – С. 15–17.
 • Єременко, О. Р.  Жанрово-стильові домінанти роману-біографії "Шрами на скалі" Р. Іваничука [Текст] / О. Р. Єременко, Д. Пишна // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, № 4. – С. 5–9.
 • Кравченко, В.  Світличний – сповідувач Т. Шевченкового слова [Текст] / В. Кравченко, О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 2. – С. 31–33.
 • Єременко, О.  Український митець у діаспорі [Текст] : сторінками творчої біографії Леоніда Полтави : літературний вечір / О. Єременко, В. Дрожевська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 44–46.
 • Єременко, О.  Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука [Текст] / О. Єременко, Г. Кобилякова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 4. – С. 2–4.

2010 рік

 • Єременко, О.  Диво від Павла Загребельного на шляху пізнання особистості в історії й історії в особистості [Текст] : [матеріали до бінарного уроку за романом «Диво» Павла Загребельного для 10 класу] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 5. – C. 19–21.
 • Ми пам'ятаємо Вас таким... [Текст] : тетраптих споминів про Великого Майстра : [до 90-річчя з дня народження П. Т. Гаврилова – колишнього викладача СумДПУ ім. А. С., Макаренка, методиста, літературознавця, поета і драматурга] / О. Єременко, В. Кравченко, А. Мірошніченко, В. Костюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 4. – C. 14–15.
 • Єременко, О. Р.  На перехресті часопросторових локусів історичних романів "Диво" і "Тисячолітній Миколай" П. Загребельного [Текст] / О. Р. Єременко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 104–111.
 • Єременко, О. Р.  На шляху літературознавчого аналізу текстів: "Єрусалим на горах" Р. Федоріва і "Тисячолітній Миколай" П. Загребельного [Текст] : навчально-методичний посібник (у двох частинах) зі спецкурсу "Сучасний історичний роман і його вивчення у школі" : на допомогу філологам-магістрантам / О. Р. Єременко ; МОН України, Ін-т філології, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – 128 с. 
 • Єременко, О. Р.  "Хай знають тільки всі, що я не вмер..." [Текст] : рецепція смерті в житті і творчості Ф. Гарсія Лорки : матеріали до уроку : 11 клас / О. Р. Єременко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 6. – С. 11–14.
 • Єременко, О.  Художнє моделювання доби козаччини у поетичному світі романтизму 20–40-х років ХІХ століття [Текст] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 9. – С. 16-17 ; № 10. – С. 3–5.

2009 рік

 • Єременко, О. Р.  Історія української літератури першої половини XIX століття [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Р. Єременко, В. О. Кравченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – 222 с.
 • Єременко, О. Р.  "Коваль, що виковує душі" (рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва) [Текст] / О. Р. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 137–138.
 • Єременко, О. Р.  Реверсія традиційних генднерних ролей у романі Люко Дашвар "Село не люді" [Текст] / О. Р. Єременко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 177–184.
 • Єременко, О.  Різдвяна поезія ХХ століття [Текст] / О. Єременко // Дивослово. – 2009. – № 1. – С. 45–47.
 • Єременко, О.  Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б. Грінченка [Текст] / О. Єременко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 12–14.
 • Єременко, О.  "Це роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю, її минуле й сучасність" [Текст] : [матеріали до бінарного уроку за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 30-34 ; № 3. – С. 21–25.

2008 рік

 • Єременко, О. Р.  "Єрусалим на горах" Р. Федоріва [Текст] : національне буття крізь призму часопростору / О. Р. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 170–171.
 • Кравченко, В. О.  Історія української літератури першої половини XIX століття [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. О. Кравченко, О. Р. Єременко ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький нац. ун-т", МОН України. – Запоріжжя : [Вид-во Запорізького нац. ун-ту], 2008. – 222 с. 
 • Єременко, О.  "Коваль, що виковує душі" [Текст] : рецепція образу вчителя С. Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 10. – С. 6–7.

2007 рік

 • Єременко, О. Р.  Дивосвіт різдва у поезії ХХ ст. [Текст] / О. Р. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 191–192.

2006 рік

 • Єременко, О. Р.  Дивосвіт Різдва у поезії ХХ століття [Текст] / О. Р. Єременко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 150–153.
 • Єременко, О. Р.  Українська балада ХІХ століття [Текст] : історія жанру / О. Р. Єременко. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2004. – 215 с. 
 • Єременко, О. Р.  Українська література першої половини ХІХ століття [Текст] : навч.-метод. посібник / О. Р. Єременко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 88 с.