Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Єременко, О. В.  Особливості методичного забезпечення підготовки фахівців музично-педагогічного профілю [Текст] / О. В. Єременко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 204–214.
 • Єременко, О. В.  Структурні ознаки підготовленості майбутніх фахівців до мистецько-педагогічної діяльності [Текст] / О. В. Єременко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 13–20.

2012 рік

 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] : навч.-методич. посібник для викладачів вищ. навч. закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів музич. мистецтва / Л. А. Бірюкова, Л. О. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. та ін. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 205 с. 
 • Єременко, О. В.  Основи магістерської підготовки. Теорія і практика реалізації в системі музично-педагогічної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів мистецької освіти, наукових працівників, магістрантів, студентів, учителів / О. В. Єременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2012. – 291 с. – ISBN 978-966-566-524-3.
 • Єременко, О. В.  Робоча програма з дисципліни "Постановка голосу" (для магістрів музичного мистецтва): обгрунтування актуальності [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 130–131.

2011 рік

 • Єременко, О. В.  До питання забезпечення педагогічно-практичної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва [Текст] / О. В. Єременко // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М.Д.], [2011]. – С. 65–67.
 • Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Постановка голосу" [Текст] : для магістрів ін-тів мистецтв та музично-педагогічних факультетів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. вокального мистецтва ; [уклад. О. В. Єременко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 47 с. 
 • Єременко, О. В.  Педагогічна спрямованість підготовки фахівців з музичного мистецтва: теоретико-практичні підходи до її реалізації [Текст] / О. В. Єременко // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 332–339.
 • Єременко, О. В.  Підготовка педагогів-музикантів: методологічні аспекти [Текст] / О. В. Єременко // Мистецькі пошуки : науково-методичний журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Г. Стахевич, Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 57–64.
 • Єременко, О. В.  Провідні методи підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 141–143.

2010 рік

 • Єременко, О. В.  Консолідаційний підхід: сутність і перспективи в системі магістерської підготовки [Текст] / О. В. Єременко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 42–51.
 • Єременко, О. В.  Теорія і методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" / О. В. Єременко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 43 с.

2009 рік

 • Єременко, О. В.  Особливості магістерської підготовки в системі музично-педагогічної освіти [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 33.

2008 рік

 • Єременко, О.  Музично-педагогічні орієнтири професійної підготовки магістрів з позиції ціннісного підходу [Текст] / О. Єременко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 76–80.
 • Єременко, О.  Недалечко червоне яєчко [Текст] : [матеріали до уроків народознавства, читання, християнської етики, образотворчого мистецтва] / О. Єременко // Початкова освіта. – 2008. – № 10, квітень. – С. 11–18.
 • Єременко, О. В.  Пріоритети гуманістичної спрямованості в процесі підготовки магістрів музично-педагогічного профілю [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 35–37.

2007 рік

 • Єременко, О. В.  "Викладання" і "учіння" в процесі підготовки магістрів за модульною технологією [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 50–51.
 • Єременко, О. В.  Прогностичні тенденції підготовки фахівців магістерського рівня у системі музично-педагогічної освіти [Текст] / О. В. Єременко // Педагогічні науки : збірник наукових праць. Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, О. Г. Стахевич, В. О. Цикін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 176–181.

2006 рік

 • Єременко, О. В.  Особливості педагогічного спілкування в процесі магістерської музично-педагогічної освіти [Текст] / О. В. Єременко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 231–238.
 • Єременко, О. В.  Пріоритетні шляхи організації самостійної роботи магістрантів у системі музично-педагогічної освіти [Текст] / О. В. Єременко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 98–100.

2003 рік

 • Єременко, О. В.  Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи [Текст] : метод. посібник / О. В. Єременко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 143 с.