Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

 

2014 рік

 • Воропаєв, Д. С.  Заходи оптимізації психофізичного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 392–402.
 • Єжова, О. О.  Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 125–134.
 • Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. О. Єжова, В. І. Кириченко, Т. В. Тарасова, Т. Є. Федорченко, В. Г. Муромець, В. Б. Нечерда, В. М. Оржеховська, С. В. Кириленко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання; [за заг. ред. В. М. Оржеховської]. – Кіровоград : [Імекс ЛТД], 2014. – 171 с. 

2013 рік

 • Єжова, О. О.  Виховання особистості у новій соціокультурній реальності [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 69–75.
 • Єжова, О. О.  Методика формування здоров'ясприятливого освітнього середовища в професійно-технічних навчальних закладах [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 386–393.
 • Єжова, О. О.  Моделювання здоров'яспрямованої діяльності навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 75–82.
 • Єжова, О. О.  Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни "Спортивна фізіологія" [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 186–194.
 • Єжова, О. О.  Спортивна фізіологія у схемах і таблицях [Текст] : посібник для студентів ін-тів фізичної культури / О. О. Єжова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 163 с. 

2012 рік

 • Воропаєв, Д. С.  Методика оцінювання психофізіологічного стану підлітків загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : методичні рекомендації / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова, М. Ю. Антомонов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 27 с. 
 • Єжова, О. О.  Організація діяльності учнівського самоврядування з формування ціннісного ставлення до здоров'я у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 145–157.
 • Єжова, О. О.  Педагогічна система формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 169–170.
 • Воропаєв, Д. С.  Провідні показники варіабельності ритму серця підлітків як складові вегетативного компоненту психофізіологічного стану [Текст] / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 3–10.

2011 рік

 • Єжова, О. О.  Здоров'язбережувальні технології у педагогічній системі формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 65–74
 • Єжова, О. О.  Педагогічний супровід процесу формування ціннісного ставлення до здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 234–243.
 • Гончаренко, А. В.  Україна в геополітичній концепції Збіґнева Бжезинського [Текст] / А. В. Гончаренко, О. О. Єжова // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 147–150.
 • Єжова, О. О.  Формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : монографія / О. О. Єжова ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Суми : МакДен, 2011. – 410 с. 
 • Єжова, О. О.  Формування ціннісного ставлення до здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів у педагогічній системі [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4-5 (14-15). – С. 72–82.

2010 рік

 • Єжова, О. О.  Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров'я в учнівської молоді [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 155–164.
 • Єжова, О. О.  Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посібник для учнів професійно-технічних навч. закладів / О. О. Єжова ; МОН України, АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Університетська книга, 2010. – 125 с. : іл.
 • Оржеховська, В. М.  Здоровий спосіб життя [Текст] : навч.- метод. посібник для системи професійно-технічної освіти / В. М. Оржеховська, О. О. Єжова ; МОН України, АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 185 с. 
 • Єжова, О. О.  Особливості ієрархії життєвих цінностей учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 287–297.
 • Єжова, О. О.  Реформування шкільної медицини: освітянська точка зору [Текст] / О. О. Єжова, І. О. Калиниченко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 121–126.
 • Єжова, О. О.  Ціннісне ставлення до здоров'я як психолого-педагогічна проблема [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 45–55.

2009 рік

 • Оржеховська, В.  Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я [Текст] / В. Оржеховська, О. Єжова // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – С. 5–17.

2008 рік

 • Кравцова, О. Я.  Дослідження психоемоційних станів та проявів агресії студентів 1 курсу Інституту фізичної культури [Текст] / О. Я. Кравцова, О. О. Єжова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 257–258.
 • Єжова, О. О.  Оптимізація соціально-психологічної адаптації дітей до умов навчання [Текст] / О. О. Єжова, А. А. Панченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 259–260.
 • Іваненко, Л. М.  Соціальна дієздатність учнівської молоді [Текст] / Л. М. Іваненко, О. О. Єжова, М. С. Дудченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 46–50.

2007 рік

 • Єжова, О. О.  Здоров'язберігаюча діяльність в освітніх закладах [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 1. – С. 61–66.
 • Єжова, О. О.  Здоров'язберіагаючі технології в навчальному процесі [Текст] / О. О. Єжова, А. А. Панченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 266–267.
 • Гуменна, О. А.  Характеристика розумової працездатності учнів з високою інтенсивністю навчання [Текст] / О. А. Гуменна, О. О. Єжова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. /редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 264–265.

2006 рік

 • Єжова, О. О.  Здоров'язберігаючі технології в навчальному процесі [Текст] / О. О. Єжова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 7–9.

2004 рік

 • Жуков, В. Л.  Вікова фізіологія [Текст] : навчальний посібник для студ. спец. "Фізична культура", "Олімпійський та професійний спорт", "Фізична реабілітація" / В. Л. Жуков, О. О. Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 69 с.
 • Басанець, Л. М.  Особливості адаптації учнів молодших класів до навчання в умовах різних навчальних режимів [Текст] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, О. О. Єжова // Педагогічні науки : збірник наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 161–167.

2002 рік

 • Остапенко, О. О.  Оцінка фізичного розвитку дітей масової школи та школи-інтернату м. Шостки [Текст] / О. О. Остапенко, О. О. Єжова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукр. наук. конф., 25–26 квіт.2002 р. / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Ф-т фізичної культури ; редкол.: В. Г. Григоренко, О. А. Томенко, Т. О. Лоза, Ю. О. Лянной та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 145–148.
 • Єжова, О. О.  Фізичний розвиток дітей та підлітків різних промислових міст Сумської області [Текст] / О. О. Єжова, Л. М. Басанец, О. І. Іванова // Довкілля та здоров'я. – 2002. – № 1. – С. 42–45.
 • Басанець, Л. М.  Фізичний розвиток школярів м. Суми [Текст] / Л. М. Басанець, О. О. Єжова, М. В. Овсієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наук. конференції, 25–26 квітня 2002 р. / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Ф-т фізичної культури ; редкол.: В. Г. Григоренко, О. А. Томенко, Т. О. Лоза, Ю. О. Лянной та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 135–138.

2001 рік

 • Дьогтяр, О. О.  Адаптація першокласників малокомплектної сільської школи до навчання [Текст] / О. О. Дьогтяр, О. О. Єжова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24–25 квітня 2001 року / Мін-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Факультет фізичної культури ; редкол.: М. Ю. Антомонов, О. В. Бріжатий, О. А. Гуменна, О. О. Єжова та ін. – Суми : СДПУ, 2001. – С. 158–160
 • Крот, Л.  Влияние занятий биатлоном на физическое развитие 12–13-летних подростков [Текст] / Л. Крот, О. А. Єжова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24–25 квітня 2001 року / Мін-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Факультет фізичної культури ; редкол.: М. Ю. Антомонов, О. В. Бріжатий, О. А. Гуменна, О. О. Єжова та ін. – Суми : СДПУ, 2001. – С. 170–172.
 • Фізичний розвиток дітей і підлітків, які проживають у різних мікросоціальних умовах [Текст] / О. О. Єжова, О. І. Іванова, Л. М. Басанець, О. А. Касьяненко // Біологічні науки : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Н. І. Дегтярьова, Ю. А. Злобін, М. І. Стеблянко та ін. – Суми : СумДПУ, 2001. – С. 56–64.

2000 рік

 • Єжова, О. О.  Оцінка фізичного розвитку та стану здоров'я одинадцятикласників при різних умовах навчання [Текст] / О. О. Єжова, І. О. Калиниченко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали Всеукраїнської наук. конференції / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Григоренко, В. А. Косяк, А. М. Лапутін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – С. 183–187.
 • Єжова, О. О.  Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Суми [Текст] / О. О. Єжова, Л. М. Басанець, О. І. Іванова // Довкілля та здоров'я. – 2000. – № 3. – С. 32–34.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка