Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2011 рік

  • Юхоменко, М. А.  2-амінопіридин у реакції з ангідритами кислот [Текст] / М. А. Юхоменко, М. М. Юхоменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 108-109.
  • Шаматрін, Ю. А.  До питання мас-спектрометричного дослідження структури нових гетероциклічних речовин на основі амінопіридів [Текст] / Ю. А. Шаматрін, М. М. Юхоменко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: В. В. Бугаєнко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 96-103.
  • Шаповал, Ю. А.  Синтез імуну на основі 4-амінопіридину та 4-диметиламінобензальдегіду [Текст] / Ю. А. Шаповал, М. М. Юхоменко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: В. В. Бугаєнко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 91-96.

2010 рік

  • Малеїновий ангідрид в реакції з 2-амінопіридином [Текст] / М. А. Юхоменко, М. С. Міщенко, Ю. А. Шапловал, М. М. Юхоменко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 69-73.

2008 рік

  • Окиснення нітрогеновмісних гетероциклічних речовин калій хлором [Текст] / М. М. Юхоменко, М. А. Юхоменко, С. П. Вовк, Д. В. Мелетенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 244-245.

2007 рік

  • Юхоменко, М. М.  Естери нікотнової кислоти [Текст] / М. М. Юхоменко, М. А. Юхоменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 253-254.

2005 рік

  • Юхоменко, М. М.  Ознайомлення студентів з номенами органічних речовин у сучасному курсі хімії ВНЗ [Текст] : [про вуглеводні] / М. М. Юхоменко, А. В. Усачов // Педагогічні науки. Стан та перспективи шкільної хімічної освіти : збірник наукових праць / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 174-177.
  • Юхоменко, М. М.  Хіміки Сумщини [Текст] : [А. Ф. Йоффе, М. О. Бережний, Ф. С. Тищенко, Н. С. Ревін, М. Д. Бонь, І. К. Лукаш, С. А. Абраменко, В. Г. Плеханов, М. М. Юхоменко, Н. Н. Чайченко, В. В. Бугаєнко, М. М. Більченко, Г. Я. Касьяненко, З. М. Проценко, Є. В. Сєнчурінт та ін.] / М. М. Юхоменко, М. А. Юхоменко // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [ред. кол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 261-267.

 

2001 рік

  • Юхоменко, М. М.  Про роботу Сумського осередку НТШ [Текст] / М. М. Юхоменко, Г. Я. Касьяненко // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції : [14–15 грудня 2001 р., м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [за заг. ред. Г. І. Корогод]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – [Ч. 1.]. – С. 186–189. – (Наукове товариство ім. Шевченка).