Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Юрко, О. О.  Методичні особливості вокальних вправ для розвитку дитячого співацького голосу [Текст] / О. О. Юрко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 127–132.
 • Юрко, О. О.  Координація органів артикуляційного апарату як основа формування вокально-технічних навичок майбутнього вчителя музики [Текст] / О. О. Юрко, Л. Л. Чорна // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 133–142.

2012 рік

 • Юрко, О. О.  Навчально-методичне забезпечення формування вокально-педагогічної майстерності магістрів засобами спецкурсу [Текст] / О. О. Юрко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [ред. кол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 21-27.
 • Юрко, О. О.  Програмно-методичні засоби вивчення дисципліни «Постановка голосу» на магістерському рівні [Текст] / О. О. Юрко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 138–139.

2011 рік

 • Юрко, О. О.  Сучасні напрями художньо-педагогічної інтерпретації вокальної музики [Текст] / О. О. Юрко // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [ред. кол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 241-242.

2010 рік

 • Юрко, О. О.  Науково-методичне забезпечення процесу формування вокально-педагогічної майстерності магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / О. О. Юрко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 213-214.

2009 рік

 • Юрко, О. О.  Формування вокально-педагогічної майстерності магістрів засобами спецкурсу [Текст] / О. О. Юрко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 37-38.

2008 рік

 • Юрко, О. О.  Розвиток інтерпритаційної культури майбутнього педагога-вокаліста [Текст] / О. О. Юрко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 41-42.

2007 рік

 • Юрко, О. О.  Діагностика сформованості вокально-педагогічної майстерності студентів магістратури [Текст] / О. О. Юрко // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 79-81.
 • Юрко, О. О.  Науково-методичне забезпечення вокально-педагогічної практики мистецької освіти у ВНЗ [Текст] / О. О. Юрко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 54.
 • Юрко, О. О.  Педагогічні умови формування вокально-педагогічної майстерності магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / О. О. Юрко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 225-230.

2006 рік

 • Юрко, О. О.  Актуальні проблеми формування вокально-педагогічної майстерності студентів магістратури [Текст] / О. О. Юрко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 309-316.

2005 рік

 • Юрко, О. О.  Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти [Текст] : метод. посібник для вчителів музики загальноосвітніх шк., керівників вокальних гуртків, студентів диригент.-хорових ф-тів муз. та пед. вузів / О. О. Юрко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 137 с.