Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Заболотний, І. П.  Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва [Текст] / І. П. Заболотний // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 86–89.
 • Заболотний, І. П.  Специфічні особливості музичного мислення студента-хормейстера у диригентсько-хоровій діяльності [Текст] / І. П. Заболотний // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 50–51.
 • Хрестоматія "Основи диригентської майстерності" [Текст] : для студентів спеціальності "Хореографія" / Л. А. Бірюкова, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, С. Г. Крамська, М. Б. Петренко та ін. ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв, Каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 310 с. : іл.

2012 рік

 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] : навч.-метод. посібник для викладачів вищ. навч. закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів муз. мистецтва / Л. А. Бірюкова, Л. О. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 205 с.
 • Заболотний, І. П.  Фізіологічна природа звукоутворення [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 127–128.

2011 рік

 • Заболотний, І. П.  Вокальна робота у хорі [Текст] / І. П. Заболотний // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 67–71.
 • Заболотний, І. П.  Тембр у вокальній роботі з хором [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 137–138.

2009 рік

 • Заболотний, І. П.  Вокальний слух і його значення у професійній діяльності хормейстера [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 54–55.

2008 рік

 • Заболотний, І.  Технологія роботи над музичним твором у хоровому класі [Текст] / І. Заболотний // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 84–88.
 • Заболотний, І. П.  Теситура і регістри в теорії хорознавства [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 61–62.

2007 рік

 • Заболотний, І. П.  Диригентські етюди [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2007. – 90с. 
 • Заболотний, І. П.  Про деякі визначення теоретичних питань хорознавства [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 33–34.
 • Заболотний, І. П.  Психолого-педагогічні засади керівництва хором [Текст] / І. П. Заболотний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 36–37.

2006 рік

 • Заболотний, І. П.  Основи хорознавства [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. П. Заболотний ; МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2006. – 179 с. 
 • Заболотний, І. П.  Пріоритети сучасної освіти та стратегія її розвитку [Текст] / І. П. Заболотний // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 202–204.

2001 рік

 • Заболотний, І. П.  Стильові аспекти виконавського репертуару // Педагогічні науки : збірник наукових праць. [Текст] / І. П. Заболотний. – Суми, 2001. – С.54–58.