Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Захарова, В. А.  Формування родинних цінностей у старшокласників під час вивчення поезії Тараса Шевченка [Текст] / В. А. Захарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 265–274.

2013 рік

 • Захарова, В. А.  Психологічний аспект аналізу новели В. Стефаника "Камінний хрест" у старшій школі [Текст] / В. А. Захарова, Ю. В. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 255–261.

2012 рік

 • Захарова, В. А.  Постать О. Олеся в системі літературного краєзнавства [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 16–17.
 • Захарова, В. А.  Спецкурс і його роль у науково-методичній підготовці майбутнього вчителя-словесника [Текст] / В. А. Захарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 305–313.

2011 рік

 • Захарова, В. А.  Літературне краєзнавство як засіб формування особистості учня [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 19–20.
 • Захарова, В. А.  Постать О. Олеся в системі літературного краєзнавства [Текст] / В. А. Захарова, О. М. Бабенко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 253–259.

2010 рік

 • Захарова, В. А.  Літературне краєзнавство як засіб формування особистості учня [Текст] / В. А. Захарова, Н. В. Рева // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 175–188.
 • Захарова, В. А.  Особистісно зорієнтоване навчання в контексті підготовки майбутнього вчителя-філолога [Текст] / В. А. Захарова, О. М. Карпенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 191–202.

2009 рік

 • Захарова, В. А.  Методика проведення наукового дослідження [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 141–142.

2008 рік

 • Захарова, В.  Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури [Текст] : за оповіданням "Борис Граб" / В. Захарова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 25–27.
 • Захарова, В. А.  Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 171.
 • Захарова, В. А.  Творче використання педагогічного спадку А. С. Макаренка в контексті літературної освіти [Текст] / В. А. Захарова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 82–84.

2007 рік

 • Захарова, В. А.  Позакласна робота з літератури як засіб формування естетичних смаків старшокласників [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 193.
 • Захарова, В. А.  Уроки літературного краєзнавства як засіб формування особистості школяра [Текст] / В. А. Захарова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 287–290.

2006 рік

 • Захарова, В. А.  Переддипломна педагогічна практика з української літератури [Текст] : метод реком. для студент. 5-го курсу філологічного факультету / В. А. Захарова, Н. П. Каменська. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 76 с.