Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Заїкіна, Г. Л.  Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів [Текст]. Розділ 5 / Г. Л. Заїкіна // Збереження та зміцнення здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних закладів: проблеми та перспективи : монографія / Д. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко, О. О. Скиба ; МОН України ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України та ін. ; за заг. ред. І. О. Калиниченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 130–152.

2014 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Ефективність використання програми фізичної реабілітації в поєднанні з арттерапією для нормалізації вегетативного балансу дітей із вегетативними порушеннями [Текст] / Г. Л. Заікіна, Ю. Ю. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 32-39.
 • Заікіна, Г. Л.  Проблема психічної готовності як ефективності психологічної підготовки боксерів [Текст] / Г. Л. Заікіна, В. О. Гапон // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 217-224.

2013 рік

 • Калиниченко, І. О.  Практична валеологія [Текст] : [навчальний посібник] / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 346 с. 

2012 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Обгрунтування моделі оцінки і корекції донозологічних станів школярів [Текст] / Г. Л. Заікіна, І. О. Калиниченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 23-29.
 • Заікіна, Г. Л.  Проблема неврозів у дітей молодшого шкільного віку та шляхи її подолання засобами фізичної культури [Текст] / Г. Л. Заікіна, О. П. Коцур // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 304-308.

2011 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Місце заходів фізичної реабілітації у комплексній терапії хворих на епілепсію в умовах психоневрологічного інтернату [Текст] / Г. Л. Заікіна, Н. В. Бовтута // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 236-239.
 • Заікіна, Г. Л.  Оцінка пізнавального статусу школярів [Текст] / Г. Л. Заікіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 177-178.

2009 рік

 • Бадюк, Ю. М.  Інфаркт міокарда як медико-соціальна проблема сучасності [Текст] / Ю. М. Бадюк, Г. Л. Заікіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 4-7.
 • Заікіна, Г. Л.  Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів [Текст] / Г. Л. Заікіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 214.

2008 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів [Текст] / Г. Л. Заікіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 254-255.

2007 рік

 • Калиниченко, І. О.  Оцінка індивідуальної психофізіологічної "ціни" розумового навантаження [Текст] : науково-методичне видання / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна, М. Ю. Антономов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 26 с.
 • Заікіна, Г. Л.  Оцінка психофізіологічного напруження учнів під час навчальної діяльності [Текст] / Г. Л. Заікіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 97-98.
 • Заікіна, Г. Л.  Статеві відмінності пізнавальної діяльності, сенсомоторного реагування та стану психічних процесів учнів 10–17 років [Текст] / Г. Л. Заікіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 302.

2006 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Взаємозв'язок ефективності навчання з особливостями темпераменту учнів школи нового типу [Текст] / Г. Л. Заікіна, І. О. Калиниченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 9-11.

2005 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Особливості соматичного здоров'я студентів І курсу Сумського Державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка в період адаптації до нових умов навчання [Текст] / Г. Л. Заікіна, М. М. Твердохліб // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [ред. кол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 244-249.
 • Заікіна, Г. Л.  Питання практичної валеології [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. І курсу пед. ун-тів / Г. Л. Заікіна, В. І. Лобанова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 95 с.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка