Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Закорко, Н. Г.  Типи вузлів у представників порядку кропивоцвітних [Текст] / Н. Г. Закорко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 112–113.

2011 рік

  • Закорко, Н. Г.  Ганна Савівна Ластович – видатний вчений-селекціонер [Текст] : [Г. С. Ластович працювала в Іванівській дослідницькій селекційній станції, яка була заснована сумським меценатом П. І. Харитоненком] / Н. Г. Закорко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 103–106.

2010 рік

  • Закорко, Н. Г.  Історія кафедри ботаніки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] : до 80-річчя з дня заснування / Н. Г. Закорко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 87 с. : іл. 

2009 рік

  • Закорко, Н. Г.  Анатомічні особливості листової пластинки та залежність її структури від екологічних факторів [Текст] / Н. Г. Закорко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 199–200.
  • Закорко, Н. Г.  Михайло Іванович Стеблянко – педагог учений [Текст] : [він був "обличчям" кафедри ботаніки СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Н. Г. Закорко // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації, Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 223–226.

2008 рік

  • Закорко, Н. Г.  Морфологічні особливості нектарників представників у представників родини Liliacea L [Текст] / Н. Г. Закорко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н.І.Кириленко, О.В.Багацька, В.С.Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 237–238.
  • Закорко, Н. Г.  Порівняльно-анатомічна будова та гістогенез плодів (коробочок) різного генетичного походження [Текст] / Н. Г. Закорко, А. Ю. Гнітій // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 133–140.

2007 рік

  • Закорко, Н. Г.  Реалізація краєзнавчого принципу під час проведення польової практики з ботаніки [Текст] / Н. Г. Закорко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 227-231.

2006 рік

  • Закорко, Н. Г.  Елементи модульного навчання при викладанні курсу ботаніки у педагогічному університеті [Текст] / Н. Г. Закорко // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / ред.кол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 140–144.

2001 рік

  • Закорко, Н. Г.  Особливості будови епідерми листків у представників порядку Urticales Lindley // Біологічні науки [Текст] / Н. Г. Закорко. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 2001. – С.22–28.