Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Затилкін, В. В.  Педагогічний контроль юних волейболісток на етапі спеціальної базової підготовки [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 165–169.

2013 рік

 • Винниченко, Д. В.  Розвиток швидкісно-силової підготовки волейболістів 14–16 років на етапі базової підготовки [Текст] / Д. В. Винниченко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 212–215.
 • Міненко, О. С.  Спортивний відбір волейболістів 15–17 років на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / О. С. Міненко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 306–309.

2012 рік

 • Затилкін, В. В.  Індивідуалізація процесу фізичного вдосконалення допризивної молоді [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 92–95.
 • Васенко, М. О.  Удосконалення технічних дій волейболістів на основі розвитку фізичних якостей [Текст] / М. О. Васенко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т.О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 264–268.

2011 рік

 • Затилкін, В. В.  Вплив занять з фізичного виховання на прискорення процесу адаптації першокурсників до умов ВНЗ [Текст] / В. В. Затилкін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 168–169.

2010 рік

 • Затилкін, В. В.  Вивчення особливостей психологічної підготовки волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 161–163.

2009 рік

 • Затилкін, В. В.  Деякі аспекти підвищення ефективності навчально-тренувального процесу волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 262–263.
 • Кіпенко, І. Щ.  Методика розвитку силових і швидкісно-силових здібностей волейболістів [Текст] / І. Щ. Кіпенко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 353–358.
 • Крамаренко, Н. М.  Особливості психологічної підготовки волейболістів [Текст] / Н. М. Крамаренко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 367–371.

2008 рік

 • Затилкін, В. В.  Особливості методики проведення рухливих ігор на заняттях з фізичної культури в молодших класах [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 38–41.
 • Затилкін, В. В.  Рухливі ігри і забави в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / В. В. Затилкін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 284.

2007 рік

 • Затилкін, В. В.  Рухливі ігри і забави в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 72–76.

2006 рік

 • Затилкін, В. В.  Деякі аспекти підвищення ефективності навчально-тренувального процесу волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 427-429.

2005 рік

 • Затилкін, В. В.  Визначення базових вправ по навчанню техніки нижніх передач м'яча у волейболі [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 342–346.

2004 рік

 • Затилкін, В. В.  Активізація процесу адаптації першокурсників в умовах ВНЗ засобами фізичного виховання [Текст] / В. В. Затилкін // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч.1. – С. 122–126.
 • Затилкін, В. В.  Вивчення теоретичних основ дослідження мотивації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності студентів [Текст] / В. В. Затилкін, Т. О. Лоза // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч.1. – С. 369–377.
 • Лоза, Т. О.  Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. за напр. "Фізичне виховання і спорт" / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін. – Суми : СумДПУ, 2004. – 75 с.

2002 рік

 • Лоза, Т. О.  Виявлення рівня підготовки студентів у галузі експертної оцінки [Текст] / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2002. – С. 60–62.

2000 рік

 • Затилкін, В. В.  Шляхи підвищення результативності волейболістів в ігрових діях // Біосоціокультурні i педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук. конф. / В. В. Затилкін. – Суми, 2000. – С.151-154.
 • Лоза, Т. О.  Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. за напр. "Фізичне виховання і спорт" / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін. – Суми : СумДПУ, 2004. – 75 с.