Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Зелінська-Любченко, К.  Обгрунтування критеріально-діагностичного комплексу вивчення комунікативного компонента в дітей п'ятого року життя з ЗНМ [Текст] / К. Зелінська-Любченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 224–232.
 • Зелінська-Любченко, К. О.  Соціально-виховна робота кафедри логопедії [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 68–93.
 • Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 192 с. : іл. – [Колектив авторів: І. В. Кравченко, О. В. Ласточкина, Л. В. Мороз, В. М. Андросова, К. О. Зеліеська-Любченко, Л. Л. Стахова]. 

2015 рік

 • Кравченко, А. І.  Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за напрямом підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун- ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 249 с. 

2013 рік

 • Кравченко, А. І.  Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Педагогічна освіта", спеціальності 6.010105 "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська, М. Ю. Ємяшева ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 278 с.

2012 рік

 • Зелінська, К. О.  Застосування методів арттерапії у роботі з дітьми з вадами інтелекту [Текст] / К. О. Зелінська // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 16–21.
 • Зелінська, К. О.  Кінезіотерапія як засіб корекції мовленнєвих порушень у дітей з розумовою відсталістю [Текст] / К. О. Зелінська, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 308–312.
 • Зелінська, К. О.  Оптимізація психофізичного стану дітей з легкою розумовою відсталістю засобами арт-терапії [Текст] / К. О. Зелінська, Л. В. Мороз, А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 157–164.
 • Зелінська, К. О.  Роль лялькового театру в навчально-виховному процесі спеціальної школи [Текст] / К. О. Зелінська // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 163–164.
 • Зелінська, К. О.  Теоретичне обґрунтування розвитку мовлення у молодших школярів з інтелектуальними вадами [Текст] / К. О. Зелінська, Е. В. Лузьянова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 81–86.

  2011 рік

 • Зелінська, К. О.  Роль арттерапії у навчанні і вихованні дітей з проблемами інтелектуального розвитку [Текст] / К. О. Зелінська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 158–159.

2009 рік

 • Зелінська, К. О.  Управління розвитком міжособистісних стосунків педагогічного колективу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / К. О. Зелінська // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 30–33.

2008 рік

 • Зелінська, К. О.  Корекційні можливості дидактичних ігор в роботі з дітьми з вадами інтелекту в умовах інклюзивного навчання [Текст] / К. О. Зелінська // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 163–166.
 • Зелінська, К. О.  Соціальне здоров'я студентської молоді: гендерний аспект [Текст] / К. О. Зелінська // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 285–287 ; збірник наукових праць : у 2-х ч. / редкол.: Н. І. Кириленко, М. В. Каленик, О. В. Багацька та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. ІІ : Природничі та гуманітарні науки : (за рез. конкурсу студ. наук. робіт 2008 р.). – С. 57–61.