Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Живодьор, В. Ф.  Зміст методичної роботи у вищому навчальному закладі в умовах інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 61–63.

2014 рік

  • Живодьор, В. Ф.  Психолого-педагогічні умови розвитку креативних здібностей майбутніх педагогів в умовах ВНЗ [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 143–145.
  • Живодьор, В. Ф.  Творча самореалізація студентів вищого навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 27–45.
2010 рік
  • Живодьор, В. Ф.  Удосконалення кваліфікації вчителів фізичної культури в системі післядипломної освіти [Текст] : монографія / В. Ф. Живодьор, О. В. Бріжатий, О. С. Старченко ; МОН України, Глухівський національний педагогічний ун-т ім. О. Довженка, Сумський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Суми : [СОІППО], 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-1644-06-08.

2003 рік

  • Живодьор, В. Ф.  До питання пошуку ефективних методів післядипломного навчання студентів [Текст] / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, О. В. Король // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали наук.-практ. конф., (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 126–128.