Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Зленко, Н. Н.  Становление и развитие гражданского общества [Текст] / Н. Н. Зленко, Р. Р. Гаманко // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 46–49.

2016 рік

 • Зленко, Н. Н.  Социальные технологии: сущность и содержание [Текст] / Н. Н. Зленко // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 80–84.
 • Зленко, Н. М.  Філософсько-методологічні аспекти сучасних соціальних технологій [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 121–128.

2015 рік

 • Зленко, Н. Н.  Мировоззренческое значение технологий NBICS-конвергенции [Текст] / Н. Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 11–20.

2014 рік

 • Зленко, Н. М.  Соціально-філософський аналіз теорії суспільства споживання [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1(9). – С. 76–83.

2013 рік

 • Зленко, Н. М.  Еволюція наукових поглядів на формування поняття "ризик" [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2(8). – С. 48–57.
 • Зленко, Н. М.  Історико-філософський аналіз сучасного суспільства як суспільства знань [Текст] / Н. М. Зленко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін.; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 43–47.
 • Зленко, Н. М.  Історія науки [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Н. М. Зленко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний факультет, Кафедра філософії та соціології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 202 с. 
 • Зленко, Н. М.  Філософський аналіз підходів до розвитку сучасного суспільства як "суспільства споживання" [Текст] / Н. М. Зленко // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 254–258.

2012 рік

 • Зленко, Н. Н.  Наука и образование ХХI века: проблемы интеграции и дифференциации [Текст] / Н. Н. Зленко // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Іст. ф-т ; [редкол.: Н. М. Зленко, А. В. Гончаренко, О. В. Вовк та ін]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 259–263.
 • Зленко, Н. М.  Наука і філософія науки в сучасному суспільстві [Текст] / Н. М. Зленко // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 53–55.
 • Зленко, Н. Н.  Феномен глобализации в современном мире [Текст] / Н. Н. Зленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 66–67.

2011 рік

 • Зленко, Н. Н.  Методологические основы исследования влияния сверхтехнологий на миропонимание человека [Текст] / Н. Н. Зленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 69.
 • Зленко, Н. М.  Суспільство ризику як сучасний етап історичного поступу людства [Текст] / Н. М. Зленко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний факультет ; Держ. архів Сумської обл. ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 259–265.
 • Зленко, Н. Н.  Философское осмысление современных подходов общественного развития [Текст] / Н. Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2(4). – С. 50–62.
 • Зленко, Н. М.  Філософсько-методологічний аналіз феномена меганауки в умовах суспільства ризику [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Н. М. Зленко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2011. – 16 с. 

2010 рік

 • Зленко, Н. Н.  Влияние нанонаук и сверхтехнологий на современное общество [Текст] / Н. Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1(2). – С. 245–253.

2009 рік

 • Зленко, Н. Н.  Генезис понятия наука [Текст] / Н. Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 40–52.
 • Зленко, Н. Н.  Эволюция социокультурных систем в свете синергетического мировоззрения [Текст] / Н. Н. Зленко. // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 75–76.

2008 рік

 • Зленко, Н.  Риск в обществе и общество риска [Текст] / Н. Зленко // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 2. – С. 123–128.

2006 рік

 • Токаренко, Н. М.  Впровадження інноваційних технологій у сучасну науку інформаційного суспільства [Текст] / Н. М. Токаренко // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 176–184.