Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Знобей, О. В.  Толерантність соціального педагога у процесі взаємодії з вихованцями дитячих будинків сімейного типу [Текст] / О. В. Знобей // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 175–178.

2012 рік

 • Знобей, О. В.  Історичні аспекти становлення поняття "толерантність" [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 273–274.

2011 рік

 • Знобей, О. В.  Визначення компонентів, критеріїв та рівнів сформованості толерантності майбутніх соціальних педагогів [Текст] / О. В. Знобей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16/17). – С. 330–339.
 • Знобей, О. В.  Історичні витоки феномену толерантності [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 194–195.
 • Знобей, О. В.  Формування толерантності майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки [Текст] / О. В. Знобей // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 209–210.

2009 рік

 • Знобей, О. В.  Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах як актуальна освітня проблема [Текст] / О. В. Знобей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 194–203.
 • Знобей, О. В.  Соціально-педагогічна практика як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх соціальних педагогів [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 179–180.
 • Знобей, О. В.  Сутність толерантності в контексті сучасних проблем наукового знання. [Текст] / О. В. Знобей // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 65–72.

2008 рік

 • Знобей, О. В.  Толерантність як професійно важлива якість учителя сучасної національної школи [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 208.

2007 рік

 • Знобей, О. В.  Особистісно орієнтований розвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 206.

2006 рік

 • Знобей, О. В.  Місце толерантності в системі особистісно професійних якостей соціального педагога [Текст] / О. В. Знобей // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 256–268.

2002 рік

 • Бріжатий, О. В.  Оптимізація навчальної діяльності студентів спортивних спеціальностей [Текст] / О. В. Бріжатий, О. В. Знобей // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 25–26 квітня 2002р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 3–5.

2001 рік

 • Бріжатий, О. В.  Удосконалення навчального процесу студентів спортивних спеціальностей // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / О. В. Бріжатий, О. В. Знобей. – Суми, 2001. – С.8–10.