Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Зуєв, П. К.  Хрестоматія з акомпаніаторської практики (аранжування, вільне перекладення та виконавська редакція вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона) [Текст] : навчальний посібник для студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навч. закладів освіти. Ч. 4 / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 105 с. 

2012 рік

  • Зуєва, Л. В.  До питання про особливості жанру транскрипції та перекладання для акордеона (баяна) [Текст] / Л. В. Зуєва, П. К. Зуєв // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 146–147.
  • Зуєв, П. К.  Хрестоматія з акомпаніаторської практики (аранжування та виконавська редакція вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона) [Текст] : навч. посібник для студ. музично-педагогічних спеціальностей вищих навч. закладів освіти. Ч. 3 / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 130 с. 

2010 рік

  • Зуєв, П. К.  До питання про формування концертмейстерських навичок сучасного вчителя музики [Текст] / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 80–81.

2008 рік

  • Зуєв, П. К.  Формування акомпаніаторської майстерності у "Концертмейстерському класі" [Текст] / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 28–29.

2007 рік

  • Зуєв, П. К.  Пісенна творчість сумських композиторів у контексті проблем сучасної музично-педагогічної освіти [Текст] / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 67–68.

2004 рік

  • Зуєва, Л. В.  Специфіка виконавської інтерпретації клавірних творів Й. С. Баха в перекладенні для баяна, акордеона [Текст] / Л. В. Зуєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 378–384.

2001 рік

  • Зуєва, Л. В.  Психолого-педагогічні аспекти опанування програмної музики в класі акордеона (баяна) // Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць / Л. В. Зуєва, П. К. Зуєв. – Суми, 2001. – С. 191–198.