Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Звіряка, О. М.  Особливості фізичної реабілітації у кризових станах: психологічний аспект [Текст] / О. М. Звіряка // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 328–331.

2015 рік

 • Звіряка, О. М.  Історія створення емблеми кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації [Текст] / О. М. Звіряка, В. Л. Жуков, Д. І. Городова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 37–40.
 • Комплексна програма фізичної реабілітації дітей 7 років з хворобою Лагга-Кальве-Пертеса ІІ-ІІІ стадії [Текст] / Ю. І. Бульченко, О. М. Бульченко, О. М. Звіряка, А. М. Руденко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 23–27.
 • Програма фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з порушенням постави та вальгусною деформацією стоп [Текст] / Р. А. Люльков, Ю. С. Люлькова, Ю. М. Корж, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 90–93.

2014 рік

 • Руденко, А. М.  Організація реабілітаційно-оздоровчої роботи серед дітей із дефектами нижніх кінцівок в умовах СДНЗ [Текст] / А. М. Руденко, О. М. Звіряка, О. О. Беспалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 92–98.

2013 рік

 • Карпенко, Ю. М.  Покращення функціонального стану серцево-судинної системи осіб похилого віку засобами ЛФК [Текст] / Ю. М. Карпенко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 321–325.
 • Рухлива гра "Бочча" в комплексній фізичній реабілітації при спастичних формах дитячого церебрального паралічу [Текст] / Ю. В. Землянко, О. М. Сущенко, О. Д. Євтушенко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 306–309.
 • Степаненко, О. С.  Фізична реабілітація при протрузіях дисків поперекового відділу хребта [Текст] / О. С. Степаненко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 421–425.

2012 рік

 • Звіряка, О. М.  Використання гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою при контрактурах гомілковостопного зчленування [Текст] / О. М. Звіряка, А. М. Руденко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 195–196.
 • Чайка, А. М.  Використання лікувальної фізичної культури та механотерапії в комплексній реабілітації осіб зрілого віку, хворих на артроз колінного суглобу [Текст] / А. М. Чайка, В. М. Мухін, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 408–412.
 • Пацюк, Р. П.  Особливості фізичної реабілітації осіб зрілого віку із дегенеративно-дистрофічними ураженнями попереково-крижового відділу хребта [Текст] / Р. П. Пацюк, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 376–379.
 • Матвієнко, Т. В.  Проблеми фізичної реабілітації жінок зрілого віку після переломів стегна [Текст] / Т. В. Матвієнко, Ю. О. Лянной, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 353–357.
 • Землянко, Ю. В.  Фізична реабілітація при спастичних формах дитячого церебрального паралічу [Текст] / Ю. В. Землянко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 312–316.

2011 рік

 • Колесникова, Ю. О.  Використання засобів фізичної реабілітації при вродженій м'язовій кривошиї [Текст] / Ю. О. Колесникова, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 260–262.
 • Мелентьєва, М. С.  Гідрокінезотерапія як засіб оздоровлення дітей грудного віку [Текст] / М. С. Мелентьєва, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 303–306.
 • Винниченко, І. В.  Фізична реабілітація чоловіків зрілого віку після переломів нижніх кінцівок [Текст] / І. В. Винниченко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 206–209.
 • Продан, О. І.  Фітотерапія в процесі фізичної реабілітації осіб похилого віку із захворюваннями суглобів [Текст] / О. І. Продан, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 346–348.

2009 рік

 • Звіряка, О. М.  Застосування гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою при постіммобілізаційних контрактурах гомілковостопного суглоба [Текст] / О. М. Звіряка, А. М. Руденко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 233–234.
 • Руденко, А. М.  Застосування засобів фізичної реабілітації для покращення соматичного здоров'я жінок-викладачів другого зрілого віку в умовах ВНЗ [Текст] / А. М. Руденко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 322–328.
 • Кухар, Р.  Комплексна методика фізичної реабілітації після діафізарних переломів гомілки на стаціонарному етапі відновного процесу [Текст] / Р. Кухар, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 265–270.
 • Звіряка, О.  Нові засоби підвищення ефективності гідрокінезотерапії після переломів кісточок [Текст] / О. Звіряка, В. Мухін // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 201-204.
 • Руденко, А.  Програма фізичної реабілітації для покращення соматичного здоров'я жінок-викладачів другого зрілого віку в умовах ВНЗ [Текст] / А. Руденко, О. Звіряка // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 191–193.

2008 рік

 • Мухін, В. М.  Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок [Текст] / В. М. Мухін, О. М. Звіряка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 267–268.
 • Руденко, А. М.  Здоровий спосіб життя у свідомості сучасних підлітків [Текст] / А. М. Руденко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 400–404.

2007 рік

 • Корж, Ю. М.  Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури [Текст] : навч. посібн. для студ. спеціальності "Фізична реабілітація", "Фізична кульитура" / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 183с. 
 • Звіряка, О. М.  Шляхи покращання стану здоров'я співробітників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / О. М. Звіряка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 287.

2005 рік

 • Корж, Ю. М.  Основи лікувальної фізичної культури [Текст] : метод. рек. / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 76 с. 
 • Боженко, О. В.  Роль тренувальних устілок в зміцненні м'язів і зв'язок ресорно-опорного поздовжнього склепіння стопи [Текст] / О. В. Боженко, О. М. Звіряка // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 48–51.