Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

 

ПІБ

Тема

Спеціальність

Здобуття наукового ступеня

Файли

Никифоров

Андрій Михайлович

Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875–1937 рр.) на Слобожанщині

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Заслужена

Алла Андріївна

Підготовка магістрів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Улановська
Анна Сергіївна

 

Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

 

 Заярна Вікторія Сергіївна

 Організаційно-педагогічні основи міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у Європейському Союзі  13.00.01  к.пед.н.  

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

 

Чжан
Сянюн

 Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України  13.00.02  к.пед.н.  

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

Лінь

Хуацінь
Формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх вчителів музики 13.00.02 к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Волкова Катерина Сергіївна

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

13.00.04   к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 Білоцерковець Марина Анатоліївна

 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 
13.00.04   к.пед.н.

 Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Лю Кешуан

 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНО-ОБРАЗНОЇ ДРАМАТУРГІЇ ТВОРУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

 
13.00.02  к.пед.н. 

 Автореферат

Дисертація

Відгук

Відзив

 Похілько Олена Вікторівна

 

Педагогічна діяльність та творча спадщина Юрія Петровича Ступака (1911-1979)   13.00.01  к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук 

Євтушенко

Євген

Григорович

Розвиток фізичного виховання та спорту у вищих педагогічних навчальних закладах України

(1944–1991 рр.)

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

Рожко

Ірина

Валеріївна

Розвиток музичної пам’яті молодших школярів у процесі загальної музичної освіти

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

Донченко

Вікторія

Миколаївна

Організаційно-педагогічні засади міжнародної діяльності державних університетів США

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат
Дисертація
Відгук
Відгук

Тупікова

Ганна

Анатоліївна

Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат
Дисертація
Відгук

Відгук

Ло

Чао

Методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва засобами технології персоніфікації

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Бермудес

Діана

Валеріївна

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Бушнєв

Юрій

Сергійович

Формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Губіна

Оксана

Юріївна

Організаційно-педагогічні засади відкритої освіти в університетах Великої Британії

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Лі

Юе

Методика формування художньо-смислових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Ткаченко

Ірина

Олександрівна

Розвиток вищої хореографічної освіти в Німеччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Ду

Цзілун

Методика формування навичок естрадного співу в учнів молодшого шкільного віку

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Бутова

Віра

Олександрівна

Організаційно-педагогічне забезпечення якості освіти у загальноосвітніх школах Фінляндії

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Ван

Яцзюнь

Методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Клочко

Оксана

Миколаївна

Розвиток жіночої гімназійної освіти Північного Сходу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Чень

Цзицзянь

Методика формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музики

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Міхно

Світлана

Василівна

Формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення педагогічних дисциплін

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Чень

Люсін

Методика формування творчих якостей особистості майбутніх учителів музики в процесі вивчення вокальної романсової лірики

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Бутенко

Віта

Григорівна

Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Пташенчук

Оксана

Олексіївна

Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Симоненко

Наталія

Олександрівна

Організація самостійної роботи студентів у вищих медичних навчальних закладах США

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Грінченко

Алла

миколаївна

Методика формування музично-виконавського самоконтролю майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Степанова

Людмила

Василівна

Методика формування художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Толстова

Наталя

Михайлівна

Формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Крівшенко

Ліна

Миколаївна

Формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів

13.00.04

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Жень

Сіньян

Методика формування художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики до творчої самореалізації в процесі фахової підготовки

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Бойченко

Марина

Анатоліївна

Теоретичні та методичні засади освіти

обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії

13.00.01

д.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Ду

Ханьфен

Методика формування психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності та керівництва дитячим інструментальним ансамблем

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Сидоренко

Наталія

Володимирівна

Розвиток освіти національних меншин у Північно-Східній Україні у 20-х–30-х роках ХХ століття

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Панченко

Єлизавета

Андріївна

Формування лідерських якостей старшокласників засобами неформальної освіти у США

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Рахманова

Оксана

Кахрамонівна

Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Самойлова

Юлія

Ігорівна

Тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж у США в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

13.00.01

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Ніколаєнко

Лариса

Іванівна

Розвиток музично-творчих здібностей дітей 6–7 років

у позашкільних навчальних закладах

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Мен

Сіан

Методика формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу в педагогічних університетах

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Кифенко

Анна

Миколаївна

Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі

13.00.02

к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Корж-Усенко

Лариса

Вікторівна

Концептуальні та організаційно-педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України

(1905–1920 рр.)

13.00.01

д.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук 

 

Єременко

Інна

Володимирівна

 

Тенденції інтернаціоналізації забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти 

 

13.00.01 

 

к.пед.н. 

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Ячменик

Марина

Михайлівна

Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності  13.00.01    к.пед.н.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 189 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.